Mar 11, 2010

Posted in ويديوهای بهائی, مناجات ها و الواح بهائی, مجموعه آثار قلم اعلی, مجموعه ديداری و شنيداری, آهنگ ها و دعاهای بهائی, برخی آثار و آيات الهی در ديانت بهائی, برخی از آثارهای حضرت بهاءالله, دانلود سرود و آهنگ بهائی

مناجاتی از کتاب ادعيهء حضرت محبوب با تلاوت هدايت الّله رحيمی

ويديو مناجاتی بسيار زيبا از کتاب ادعيه حضرت محبوب حضرت بهاءاللّه با تلاوت هدايت الّله رحيمی همراه با لينک دانلود فايل ويديو و فايل صوتی

(برگرفته شده از سايت بهايی ويديو)

YouTube:

Download Audio Mp3 File: مناجات بهائی با لحن و صدای خوش

(لينک مستقيم)

Download Good Quality Video: مناجات بهائی با لحن و صدای خوش

(لينک غير مستقيم)

Download Lower Quality Video: مناجات بهائی با لحن و صدای خوش

(لينک مستقيم)

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

          Share

  1. besiar ali va ziba bood

Leave a Reply

*