Apr 20, 2010

Posted in ويديوهای بهائی, مناجات ها و الواح بهائی, مجموعه ديداری و شنيداری, آهنگ ها و دعاهای بهائی, دانلود سرود و آهنگ بهائی

ويديو لوح رضوان تلاوت شده توسط يک بانوی عرب زبان همراه با فيلم زيبايی از ارض اقدس

ويديو لوح مبارک عيد رضوان تلاوت شده توسط يک بانوی عرب زبان همراه با فيلم و عکس های زيبايی از ارض اقدس

Youtube Video:

Download: دانلود ويديو لوح مبارک عيد رضوان

(لينک غير مستقيم)

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

          Share

Leave a Reply

*