Jan 27, 2010

Posted in مجموعه ديداری و شنيداری, عکس های بهائی

Bahai High Quality Photos – عکس های بهايی بسيار زيبا با کيفيت بالا

 

 

 

 

 

 

عکس بهايی - پله های ارض اقدس - زيارتگاه بهاييان هيفا-اسرائيل

نمايی از آرامگاه حضرت باب و حضرت عبدالبها - عکس بهايی - ارض اقدس

نمايی از آرامگاه حضرت باب و حضرت عبدالبها در شب - عکس بهايی-ارض اقدس

نمايی نزديک از آرامگاه حضرت باب و حضرت عبدالبها - عکس بهايی - ارض اقدس زيارتگاه بهاييان

نمايی از آرامگاه حضرت باب و حضرت عبدالبها در شب - عکس بهايی - ارض اقدس

Shrine of Bahaullah - زيارتگاه و آرامگاه حضرت بهاالله - عکس بهايی - عکا - زيارتگاه بهاييان

Bahai Temple in Chicago - Illinois

عکس بزرگ از باغ های اطراف و نمايی دور از آرامگاه حضرت بهاالله

عکس از باغ های ارض اقدس در شب - عکس بهايی - کوه کرمل - زيارتگاه بهاييان هيفا-اسرائيل

Be Sociable, Share!

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

          Share

Leave a Reply

*