Jan 23, 2010

Posted

منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص3

منتخباتى از مكاتيب حضرت عبدالبهاء جلد ۱ص3

حضرت عبدالبها می فرمایند: این زندگانی عالم فانی در اندک زمانی منتهی گردد و این...

Jan 1, 2010

Posted

لوح احمد فارسی – بسيار زيباست

لوح احمد فارسی – بسيار زيباست

باسم ربنا العلیّ الاعلی اینست بدایع نصایح الهی که بلسان قدرت در مکمن عظمت و مقعد...

Nov 9, 2009

Posted

در خصوص دیانت بهایی

در خصوص دیانت بهایی

دیانت بهائی، یک دیانت جهانی است و هدفش اتحاد جمیع نژادها و ملیتها در یک آرمان بین...