Mar 18, 2011

Posted

ويديو مناجات دعای دل از حضرت عبدالبهاء با موسيقی و تلاوت بسيار زيبا

ويديو مناجات دعای دل از حضرت عبدالبهاء با موسيقی و تلاوت بسيار زيبا

اين مناجات خيلی زيبا همراه موزيک تلاوت شده و شنيدن آن آرامش عجيبی در قلب و روح...

Jun 9, 2010

Posted

تلاوت یکی از مناجاتهای حضرت عبدالبهاء با اجرای زیبای سنبل طائفی

تلاوت یکی از مناجاتهای حضرت عبدالبهاء با اجرای زیبای سنبل طائفی

اجرای جديد و زيبای مناجات ای خدای پر عطای ذوالمنن با صدای دلنشين سنبل طائفی هُو...

Jun 6, 2010

Posted

مناجاتی دل نشین با صدای خانم فتحیه هنری

مناجاتی دل نشین با صدای خانم فتحیه هنری

مناجاتی دل نشین با صدای خانم فتحیه هنری Youtube: Download MP3 Audio File: مناجاتی دل نشین با صدای...

Jun 4, 2010

Posted

اجرای زيبا و جديد مناجات حضرت عبدالبهاء – ای خدای پر عطای ذوالمنن

اجرای زيبا و جديد مناجات حضرت عبدالبهاء – ای خدای پر عطای ذوالمنن

هُو اللّه ای خدای پر عطای ذوالمنن واقف جان و دل و اسرار من در سحر ها مونس جانم توئی...

Mar 11, 2010

Posted

مناجاتی از کتاب ادعيهء حضرت محبوب با تلاوت هدايت الّله رحيمی

مناجاتی از کتاب ادعيهء حضرت محبوب با تلاوت هدايت الّله رحيمی

ويديو مناجاتی بسيار زيبا از کتاب ادعيه حضرت محبوب حضرت بهاءاللّه با تلاوت هدايت...

Feb 20, 2010

Posted

دانلود یک مناجات زیبا به نیت آزادی یاران عزیز ایران – مناجات بهائی

دانلود یک مناجات زیبا به نیت آزادی یاران عزیز ایران – مناجات بهائی

دانلود یک مناجات زیبا به نیت آزادی یاران عزیز ایران مناجات بهائی بسيار زيبا که...