Mar 5, 2010

Posted

ويديو دعای شکر بهائی تلاوت شده توسط يک آقای عرب زبان

ويديو دعای شکر بهائی تلاوت شده توسط يک آقای عرب زبان

اين مناجات زيبا با عکس های زيبا و تلاوت صحيح را دانلود و يا در يوتيوب مشاهده...

Feb 21, 2010

Posted

مناجات از حضرت عبدالبهاء – هُواللّه ای خداوند مهربان

مناجات از حضرت عبدالبهاء – هُواللّه ای خداوند مهربان

هُواللّه ای خداوند مهربان اين دل را از هر تعلّقی فارغ نما و اين جان را به هر بشارتی...

Next Entries »