Mar 18, 2011

Posted

ويديو مناجات دعای دل از حضرت عبدالبهاء با موسيقی و تلاوت بسيار زيبا

ويديو مناجات دعای دل از حضرت عبدالبهاء با موسيقی و تلاوت بسيار زيبا

اين مناجات خيلی زيبا همراه موزيک تلاوت شده و شنيدن آن آرامش عجيبی در قلب و روح...

Nov 3, 2010

Posted

مناجات برای اطفال – تقديم به دختر کوچولوی خواهر عزيزم و و ديگر اطفال عزيز

مناجات برای اطفال – تقديم به دختر کوچولوی خواهر عزيزم و و ديگر اطفال عزيز

به مناسبت تولد يک سالگی دختر خواهرم اين مناجات ها و دعای حفظ را تقديم ميکنم به شما...

Oct 26, 2010

Posted

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء روز ٢٦ ذی قعده سنهء ١٣٢٩

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء روز ٢٦ ذی قعده سنهء ١٣٢٩

نطق مبارک روز ٢٦ ذی قعده سنهء ١٣٢٩ در منزل مبارک – پاريس ١٨ نوامبر ١٩١١ هُو...

Aug 17, 2010

Posted

مناجات از حضرت عبدالبهاء جهت طلب عفو و غفران

مناجات از حضرت عبدالبهاء جهت طلب عفو و غفران

يک مناجات بسيار زيبا از حضرت عبدالبهاء جهت طلب عفو و غفران، مناجاتی بسيار دل نشين...

Jul 21, 2010

Posted

لوح ”ای جانفشان يار بی نشان..“ از آثار حضرت عبدالبهاء

لوح ”ای جانفشان يار بی نشان..“ از آثار حضرت عبدالبهاء

لوح ”ای جانفشان يار بی نشان..“ از آثار حضرت عبدالبهاء با صدای ملکوتی بهنام روحانی...

Jul 7, 2010

Posted

از تنهايي شكايت نموده بودي، محزون مباش، تنها نيستي

از تنهايي شكايت نموده بودي، محزون مباش، تنها نيستي

هوالله اي موقن بالله نامه ات رسيد از تنهايي شكايت نموده بودی، محزون مباش، تنها...

Jun 14, 2010

Posted

هوالله – ‌ای یار پنهان ‌ای مقصود دو جهان ای محبوب مهربان

هوالله – ‌ای یار پنهان ‌ای مقصود دو جهان ای محبوب مهربان

هوالله ‌ای یار پنهان ‌ای مقصود دو جهان ای محبوب مهربان، این بیچارگان اسیر عشق...

Jun 9, 2010

Posted

تلاوت یکی از مناجاتهای حضرت عبدالبهاء با اجرای زیبای سنبل طائفی

تلاوت یکی از مناجاتهای حضرت عبدالبهاء با اجرای زیبای سنبل طائفی

اجرای جديد و زيبای مناجات ای خدای پر عطای ذوالمنن با صدای دلنشين سنبل طائفی هُو...

Jun 4, 2010

Posted

اجرای زيبا و جديد مناجات حضرت عبدالبهاء – ای خدای پر عطای ذوالمنن

اجرای زيبا و جديد مناجات حضرت عبدالبهاء – ای خدای پر عطای ذوالمنن

هُو اللّه ای خدای پر عطای ذوالمنن واقف جان و دل و اسرار من در سحر ها مونس جانم توئی...

Apr 15, 2010

Posted

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء از کتاب یاران پارسی

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء از کتاب یاران پارسی

هوالله ای ثابت بر پیمان، گویند اسفندیار روئین تن بود ولی پایان از تیر پرّان چشم...

« Previous Entries