Dec 30, 2009

Posted

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

نص های درمورد تلاوت آيات و الواح در ديانت مقدس بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : 1 – ” نيکوست حال کسی که در ليالی و ايّام بآياتش...

Dec 29, 2009

Posted

يکی از قشنگترين دعاهای شفا در ديانت بهايی

يکی از قشنگترين دعاهای شفا در ديانت بهايی

بياييد در آستانه سال جديد ميلادی برای تمام بيماران دعا کنيم، در زير يکی از...

Dec 29, 2009

Posted

الها معبودا كريما رحيما

الها معبودا كريما رحيما

توئی آن سلطانی كه سلاطين عالم نزد اسمی از اسمايت خاضع و خاشع. ای كريم كرمت عالم را...

Dec 29, 2009

Posted

آهنگ صدایت میکند عبدالبها همراه با تصاوير زيبای بهايی

آهنگ صدایت میکند عبدالبها همراه با تصاوير زيبای بهايی

آهنگ بهايی بسيار زيبا, گوش کنيد و لذت...

Dec 28, 2009

Posted

نهی از دروغگوئی در ديانت بهايی

نهی از دروغگوئی در ديانت بهايی

حضرت بهاءاللّه ميفرمايند : ١-“زبان گواه راستی من است او را بدروغ ميالائيد”. (ص...

Dec 27, 2009

Posted

الها معبودا ملكا ملك الملوكا

الها معبودا ملكا ملك الملوكا

الها معبودا ملكا ملك الملوكا از تو ميطلبم تأييد فرمائی و توفيق عطا كنی تا به آنچه...

Dec 26, 2009

Posted

نظر برخی از دانشمندان و مشاهیر عالم درباره آئین بهائی

نظر برخی از دانشمندان و مشاهیر عالم درباره آئین بهائی

اگر چه دیانت بابی و بهائی بیش از صد و پنجاه سال پیش از ایران زمین برخاسته است، اما...

Dec 26, 2009

Posted

معرفی کوتاهی از دیانت مقدس بهایی – بهاییت چیست

معرفی کوتاهی از دیانت مقدس بهایی – بهاییت چیست

معرفی کوتاهی از دیانت بهایی: دیانت بهایی یک دیانت مستقل جهانی است که در حدود 155 سال...

Dec 25, 2009

Posted

چند نص مبارک در خصوص تربيت اطفال

چند نص مبارک در خصوص تربيت اطفال

حضرت بهاء اللّه ميفرمايند : 1 – ” حضرت موجود ميفرمايد انسان را بمثابه معدن که...

Dec 24, 2009

Posted

حضرت بهاءاللّه در مورد شأن انسان ميفرمايند

حضرت بهاءاللّه در مورد شأن انسان ميفرمايند

هر يک را وصيّت می نمائيم به آنچه که سبب ظهور محبّت و اصلاح عالم است . شأن انسان حکمت...

« Previous Entries