خبرنامه – دريافت مطالب جديد به وسيله ايميل

(خبرنامه: (دريافت مطالب جديد به وسيله ايميل

1. ايميل خود را در کادر بالا وارد نمائيد و به روی دکمه مقابل آن کليک نمائيد

2. کد داده شده در صحفه را در کادر مشخص شده وارد نمائيد و به روی دکمه جلوی کادر کليک کنيد

3. سپس به ايميل خود رفته و به روی لينک فرستاده شده از طرف ما کليک نمائيد

توجه داشته باشيد که حتماً بايد به روی لينکی که پس از ثبتنام به ايميل شما ارسال ميشود

کليک نمائيد تا ثبتنام شما کامل شود..