Nov 23, 2013

Posted

لوح احتراق با صوت جناب دکتر مهاجر + لينک دانلود

لوح احتراق با صوت جناب دکتر مهاجر + لينک دانلود

لوح احتراق با صوت جناب دکتر مهاجر  و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و...

Feb 18, 2012

Posted

ويديو مناجات بهائی: بار خدایا پروردگارا ضعیفیم و به فضلت امیدواریم

ويديو مناجات بهائی: بار خدایا پروردگارا ضعیفیم و به فضلت امیدواریم

        «بارخدایا پروردگارا ضعیفیم و به فضلت امیدواریم، به حبل کرمت...

Feb 3, 2012

Posted

ترانه ی “صد هزار پرده” با اجرای لوک سلات – Luke Slott – One Hundred Thousand Veils

ترانه ی “صد هزار پرده” با اجرای لوک سلات – Luke Slott – One Hundred Thousand Veils

بيا تا جاده های دور تهران را بپيمائيم همانجايی که هفت شمع ميسوزند بدنبالم...

Jun 10, 2011

Posted

مناجات بسيار زيبا از حضرت بهاالله تلاوت شده با صدا و لحن خوش

مناجات بسيار زيبا از حضرت بهاالله تلاوت شده با صدا و لحن خوش

مناجات بسيار زيبا از حضرت بهاالله تلاوت شده با صدا و لحن خوش اين مظلوم عوض كلّ...

Feb 9, 2011

Posted

يک آهنگ بسيار زيبا از جناب آقای بهنام روحانی فرد به نام فرياد کن

يک آهنگ بسيار زيبا از جناب آقای بهنام روحانی فرد به نام فرياد کن

فرياد کن، فرياد کن آن جان جان را ياد کن پر بستگان خسته را از بند غم آزاد کن معشوق...

Feb 5, 2011

Posted

مناجات بهائی بسيار زيبا به ياد ياران ايران و ديگر زندانيان بی گناه بهائی

مناجات بهائی بسيار زيبا به ياد ياران ايران و ديگر زندانيان بی گناه بهائی

يک مناجات بسيار زيبا از حضرت ولی امرالله به ياد ياران عزيز ايران و ديگر زندانيان...

Nov 16, 2010

Posted

آهنگ بسيار زيبا به نام عيان با صدای هژير مهرافروز

آهنگ بسيار زيبا به نام عيان با صدای هژير مهرافروز

آهنگ بسيار زيبا به نام عيان با صدای هژير مهرافروز YouTube...

Nov 10, 2010

Posted

آقای معلم من بهایی هستم – فریاد یک کودک بهائی از این همه ظلم

آقای معلم من بهایی هستم – فریاد یک کودک بهائی از این همه ظلم

شعر و اجرای بسيار زيبا از ظلمی که در مدارس و دانشگاه های ايران به بچه ها و جوانان...

Oct 26, 2010

Posted

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء روز ٢٦ ذی قعده سنهء ١٣٢٩

نطق مبارک حضرت عبدالبهاء روز ٢٦ ذی قعده سنهء ١٣٢٩

نطق مبارک روز ٢٦ ذی قعده سنهء ١٣٢٩ در منزل مبارک – پاريس ١٨ نوامبر ١٩١١ هُو...

Sep 27, 2010

Posted

يک ويديو هديه شده از طرف يک دوست غيربهائی به هم ميهنان بهائی

يک ويديو هديه شده از طرف يک دوست غيربهائی به هم ميهنان بهائی

يک ويديو مناجات بهائی (از حضرت حضرت بهاالله) تهيه شده و ساخته شده از طرف يک هم ميهن...

« Previous Entries