Mar 18, 2011

Posted

ويديو مناجات دعای دل از حضرت عبدالبهاء با موسيقی و تلاوت بسيار زيبا

ويديو مناجات دعای دل از حضرت عبدالبهاء با موسيقی و تلاوت بسيار زيبا

اين مناجات خيلی زيبا همراه موزيک تلاوت شده و شنيدن آن آرامش عجيبی در قلب و روح...

Nov 3, 2010

Posted

مناجات برای اطفال – تقديم به دختر کوچولوی خواهر عزيزم و و ديگر اطفال عزيز

مناجات برای اطفال – تقديم به دختر کوچولوی خواهر عزيزم و و ديگر اطفال عزيز

به مناسبت تولد يک سالگی دختر خواهرم اين مناجات ها و دعای حفظ را تقديم ميکنم به شما...

Aug 17, 2010

Posted

مناجات از حضرت عبدالبهاء جهت طلب عفو و غفران

مناجات از حضرت عبدالبهاء جهت طلب عفو و غفران

يک مناجات بسيار زيبا از حضرت عبدالبهاء جهت طلب عفو و غفران، مناجاتی بسيار دل نشين...

Jul 7, 2010

Posted

از تنهايي شكايت نموده بودي، محزون مباش، تنها نيستي

از تنهايي شكايت نموده بودي، محزون مباش، تنها نيستي

هوالله اي موقن بالله نامه ات رسيد از تنهايي شكايت نموده بودی، محزون مباش، تنها...

May 13, 2010

Posted

ويديو مناجاتی از آثار حضرت عبدالبهاء همراه با لينک دانلود

ويديو مناجاتی از آثار حضرت عبدالبهاء همراه با لينک دانلود

مناجات ای جانفشان یار بی نشان، به ياد زندانيان بیگناه و مظلوم بهائی Youtube Video: Download...

Apr 15, 2010

Posted

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء از کتاب یاران پارسی

مناجاتی از حضرت عبدالبهاء از کتاب یاران پارسی

هوالله ای ثابت بر پیمان، گویند اسفندیار روئین تن بود ولی پایان از تیر پرّان چشم...

Mar 24, 2010

Posted

مناجاتی زيبا از حضرت عبدالبهاء

مناجاتی زيبا از حضرت عبدالبهاء

هوالله ای پروردگار اين گنهکار شرمسار است و گرفتار هواجس اين خاکدان تاريک و تار  ای...

Feb 24, 2010

Posted

مناجات بسيار زيبا از حضرت عبدالبهاء – اي فدائي اسم اعظم

مناجات بسيار زيبا از حضرت عبدالبهاء – اي فدائي اسم اعظم

مناجات بسيار زيبا از حضرت عبدالبهاء – اي فدائي اسم اعظم هوالله اي فدائي اسم...

Feb 23, 2010

Posted

مناجات بهائی با لحن خوش و موسيقی نی + لينک دانلود

مناجات بهائی با  لحن خوش و موسيقی نی  + لينک دانلود

خداوندا آمرزگارا این مجمع را تأیید کن و توفیق بخش تا عالم را بنور اتّحاد روشن...

Feb 21, 2010

Posted

مناجات از حضرت عبدالبهاء – هُواللّه ای خداوند مهربان

مناجات از حضرت عبدالبهاء – هُواللّه ای خداوند مهربان

هُواللّه ای خداوند مهربان اين دل را از هر تعلّقی فارغ نما و اين جان را به هر بشارتی...

« Previous Entries